Stichting Conscious maakt zich grote zorgen over de onherstelbare schade die wij mensen toebrengen aan onze planeet. Klimaatverandering, de afname van biodiversiteit en vervuiling zijn de drie belangrijkste bedreigingen voor het leven op aarde. Stichting Conscious draagt bij aan het herstellen van deze problemen, en probeert zoveel mogelijk mensen hier op attent te maken.

Stichting Conscious is trots om met Tegengif, The Pollinators en Plastic Dieet samengewerkt te hebben in 2018.

 

Dit is Tegengif. Het doel: erasing toxins from your life. De methode: met onderzoek en constructieve communicatie maken zij zij zichtbaar aan welke schadelijke chemische stoffen wij allemaal blootstaan. Én ze bieden alternatieven.
Bij 10 influencers werd getest welke schadelijke stoffen zij in hun lichaam hebben. Dit doen ze in het kader van een onderzoekproject met de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2019 verwacht Tegengif een groep van minimaal honderd mensen op veel voorkomende schadelijke stoffen te testen.
Als we weten met welke schadelijke stoffen we in aanraking komen, kunnen we actie ondernemen om die uit ons lichaam te weren. Wil je nu al weten hoe je simpel gezondere keuzes kunt maken? Lees dan onze vijf do’s en don’ts.

Dit zijn The Pollinators. Zij streven naar een gezonde leefomgeving voor bestuivende diersoorten. Dat is hard nodig, want in ons landschap hebben bestuivers zoals bijen en vlinders het zwaar. Hoe zetten The Pollinators zich in voor bestuivers? Om goed te leven hebben bestuivers voldoende, gevarieerd en gifvrij voedsel nodig. Ook nestelplekken zijn belangrijk.
Als het over biodiversiteit gaat (maar óók over klimaat, co2 opslag) zijn bomen erg belangrijk. Zo geeft één volwassen lindeboom evenveel dracht (voedsel) aan bijen als een hele hectare bloemen. Stichting Conscious werkte samen met The Pollinators middels de organisatie van het Tree Fest, een heus festival waar 600 zijn geplant in de Tuinen van West.

Dit is het Plastic Dieet, van Opgemärkt. Bij dit dieet in september draait het allemaal om zo min mogelijk verbruiken van plastic. Rietjes, to go koffiebekers met plastic deksels, plastic tasjes, waterflesjes, dat plastic zakje om je brood, groente of fruit… Niemand wordt blij van plastic wegwerpproducten. Laat ze daarom in september links liggen en doe mee met het Plastic Dieet.
Red de dieren, de zee en de aarde én voel de positive vibes. Stichting Conscious ondersteunt de vormgeving van hun communicatie uitingen en het kick of event op 1 september.

 

MOTIVATIE

De drie belangrijkste bedreigingen voor het leven op aarde zijn de volgende:

Klimaatverandering

Iedereen weet inmiddels dat de aarde opwarmt. Dit wordt veroorzaakt door een toename van broeikasgassen zoals CO2 in de lucht. Bijna alle klimaatwetenschappers zijn het erover eens dat deze toename het gevolg is van menselijk handelen. Door de grootschalige verbranding van fossiele brandstoffen (olie, kolen, gas) zit er nu 40% meer CO2 in de lucht dan een paar eeuwen geleden. Daarnaast is ook de toegenomen consumptie van dierlijke eiwitten door de groeiende wereldbevolking debet aan klimaatverandering. In Nederland zijn de gevolgen van klimaatverandering al voelbaar. Sinds 1900 is het in Nederland 1,7 graad warmer geworden.
Hierdoor kunnen we op termijn last krijgen van overstromingen. Dit risico wordt nog eens versterkt doordat de zeespiegel in de afgelopen 100 jaar met 20 centimeter is gestegen.
In Nederland kunnen we deze dreiging nu nog het hoofd bieden door het ophogen van de dijken, maar in minder welvarende landen zoals Bangladesh en verschillende eilandstaten in de Stille Oceaan zijn de gevolgen dramatisch. Langzaam maar zeker verdwijnen hele eilanden in zee. Andere gebieden hebben juist meer last van extreme droogte met waterschaarste en misoogsten tot gevolg. Gebrek aan voedsel en drinkwater leiden tot vluchtelingenstromen. Voorafgaand aan de klimaatconferentie in Parijs (2015) bracht de Wereldbank een rapport uit waarin zij waarschuwde dat klimaatverandering binnen 15 jaar zal leiden tot 100 miljoen meer mensen die in armoede leven.  Tijdens de klimaatconferentie beloofden regeringsleiders maatregelen te nemen om klimaatverandering tegen te gaan. De verwachtingen waren hooggespannen, maar de deceptie is groot nu blijkt dat de wereldwijde CO2 uitstoot de afgelopen jaren juist is toegenomen.

Afname Biodiversiteit

Sinds 1970 zijn wereldwijd de populaties van zoogdieren, vissen en vogels met bijna 60% procent afgenomen. Vorig jaar werd bekend dat in Duitsland in 27 jaar de insectenpopulatie met 76% is afgenomen. Ook in Nederland is de achteruitgang van insecten zorgelijk. De afname van biodiversiteit wordt veroorzaakt door klimaatverandering, vervuiling, houtkap en overbevissing. Waarom is afname van biodiversiteit erg? Biodiversiteit is nodig voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten (waaronder landbouwgewassen), waterzuivering en het beheersen van plagen. Biodiversiteit betekent voor de mens voedsel, bouwmateriaal, brandstof (hout) en grondstoffen voor kleding (zoals katoen) en medicijnen. Kortom de afname van biodiversiteit bedreigt het leven op aarde.
Het is bijna onvoorstelbaar dat deze enorme dreiging ons niet uit onze slaap houdt.

Vervuiling

Water, lucht, bodem en vegetatie worden vervuild door plastics en schadelijke chemische stoffen. Ook mensen en dieren krijgen deze stoffen binnen. Jaarlijks komt er tussen de 4,8 en de 12,7 miljoen ton plastic in de oceaan terecht. Als we zo door gaan zal er volgens een rapport van de Ellen MacArthur Foundation en Mc Kinsey in 2050 meer plastic dan vis in de oceaan te vinden zijn. Iedereen kent de schrijnende beelden van de schildpad met een drinkrietje in zijn neus of de walvis die ontploft door plastic in zijn maag. Daarnaast verteert plastic niet maar het valt uit elkaar in steeds kleinere stukjes. Deze worden opgegeten door plankton en komen zo terecht in de marine voedselketen. Bij het uit elkaar vallen van plastic gebeurt er nog iets anders: er komen schadelijke stoffen vrij zoals BPA, een hardmaker van plastic en ftalaten, weekmakers van plastic. Studies tonen aan dat deze stoffen kunnen zorgen voor geslachtsverandering bij vissen, waardoor zij zich moeilijker kunnen voortplanten. Het is duidelijk dat dit een impact heeft op de biodiversiteit.

Ook is er steeds meer bewijs dat plastic en de stoffen die eraan worden toegevoegd schadelijk zijn voor de mens. Zo weten we inmiddels dat minuscule plastic deeltjes door de placenta heen kunnen. Een kind wordt dus voordat het wordt geboren besmet met plastic. En BPA en ftalaten gooien niet alleen de hormoonhuishouding van vissen maar ook die van mensen in de war. Als gevolg hiervan is de spermakwaliteit van de westerse man met meer dan de helft afgenomen in de afgelopen 40 jaar.

Doelstelling:

“Stichting Conscious wil een bijdrage leveren aan het oplossen van de belangrijkste milieuproblemen die het leven op onze planeet bedreigen te weten: klimaatverandering, afname van biodiversiteit en vervuiling door plastic en schadelijke chemische stoffen. Wij willen aan toekomstige generaties een leefbare aarde doorgeven.”

Onze werkwijze houdt rekening met bovenstaande belemmeringen die verandering tegenhouden en is gebaseerd op drie principes namelijk:

Experience:
Wij laten mensen beleven hoe de afname van diversiteit, klimaatverandering en vervuiling werkelijk voelt, proeft en ruikt. Hiertoe dragen we bij aan de ontwikkeling van games en testmethodes maar organiseren ook events waar “beleving” voorop staat. Zoals het event Imagine a world without biodiversity.  Tijdens dit event kunnen mensen ervaren wat afname van biodiversiteit betekent voor ons voedsel, drinkwater en de lucht die we inademen.
Encourage:
We bevorderen duurzame vernieuwing. Hiertoe organiseren we challenges. Praktische oplossingen voor milieuproblemen bedacht door wetenschappers of non-profits kunnen in aanmerking komen voor een geldbedrag om de oplossing uit te werken. Voorwaarde voor toekenning is dat de oplossing voor iedereen toegankelijk moet zijn en niet commercieel vermarkt mag worden. Dus geen intellectueel eigendom. Daarnaast zetten we knappe koppen uit verschillende sectoren zoals de academische wereld, de overheid, non-gouvernementele organisaties en het bedrijfsleven bij elkaar om oplossingen voor milieuproblemen te bedenken, die het tipping point voor verduurzaming kunnen betekenen.
Engage:
Bovenstaande activiteiten zullen alleen dan een kans van slagen hebben als ook het economische belang wordt geadresseerd. Wij zijn realistisch en beseffen ons terdege dat het daarom van belang is om samen te werken met andere grote spelers die de economische belangen goed in kaart brengen en adresseren. We gaan samenwerkingsverbanden aan met non-gouvernementele organisaties die via beleidsbeïnvloeding duurzaamheid willen bevorderen. De (praktische) oplossingen die Stichting Conscious aandraagt, kunnen hun lobby versterken, terwijl hun lobby voor betere regelgeving de haalbaarheid van onze vernieuwingen vergroot.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Conscious bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Nadine van Aalst
Penningmeester: Marco Lemmers
Secretaris: Sam Cohen

Contact

Stichting Conscious
www.stichtingconscious.nl   
RSIN: 856107244 
Zocherstraat 30, 1054 LZ Amsterdam 
Email: hallo@stichtingconscious.nl 
Telefoonnummer: 020 8203333 
KVK nummer: 65426630  
NL04TRIO0390158410